Open Lock challenge (19 Augustus)

Challenge
Open source hardware en software creëren waarmee (fiets)kluizen geopend en gesloten kunnen worden, zodat deze kluizen aan mensen uitgeleend kunnen worden om hun fiets veilig te stallen.

We streven een algemene oplossing na die op veel plaatsen ingezet kan worden. De acht kluizen in Zeist (zie foto) vormen de praktijk case. Die kluizen hebben al een elektronisch slot waarop aangetakt kan worden d.m.v. relais.

Challenge voor seats2meet Hackaton 19 augustus

Eisen en wensen
Gebruiker kan zich identificeren zich met zijn smartphone / chipkaart / toetsen code.
Naar keuze zijn alle gebruikers of alleen geregistreerde gebruikers welkom.
Gebruiker kan een lege kluis openen om zijn fiets er in te stallen en kan de kluis vervolgens dichtdoen (waarna hij op slot zit).
Kluis kan uitsluitend door dezelfde gebruiker geopend worden (en door admin) om zijn fiets weer op te halen. Nadat gebruiker (de lege) kluis sluit is die weer op slot en beschikbaar voor een andere gebruikers. Indien gebruiker zich niet aan voorwaarden heeft gehouden (overschrijden stallingsduur zonder te betalen) blijft de kluis gesloten totdat server akkoord geeft.
Gebruiker kan vooraf een kluis reserveren
De oplossing moet open source zijn (en op Github geplaatst worden)

Extra wensen
Gebruik maken van Lora / TheThingsNetwork indien connectiviteit nodig is.
Reeds vroegtijdig een club betrekken die het onderhoud kan doen en waarmee een service contract afgesloten kan worden.
Aansluiten op Veiligstallen.nl van het fietsberaad met een API.
Voor Zeist: Bij overschrijden gratis 24 uur stallen, moet er via veiligstallen.nl betaald worden.
Een variant ontwikkelen waarbij de kluizen gebruikt kunnen worden om fietsen uit te lenen of te verhuren.

Meer info en discussie op