Grab a bike everywhere with one account

CROW Fietsberaad is samen met een groot aantal andere partijen bezig om een open standaard op te stellen voor huur en deelfietsen. Uiteraard sluit open bike aan op deze standaard.
Belangrijke elementen voor de standaard zijn:

  1. Informatie over beschikbaarheid;
  2. Autorisatie, reserveren & betalen (één account voor de gebruiker)
  3. In- en uitchecken (zelfde pas/code voor verschillende systemen);
  4. Infrastructuur (kluizen, depots, vergrendeling);
  5. E-sloten

Partijen: memberorganisaties en fietsverhuurders

Tijdens de eerste bijeenkomst van de kopgroep kwam naar voren dat er –naast natuurlijk de klant (enduser)- in de basis eigenlijk altijd sprake is van twee partijen: de verhuurder van de fysieke fiets (fietsverhuurder) en een organisatie die klanten heeft (memberorganisatie). Deze constatering is uitgangspunt voor onderstaand voorstel waarbij een case is uitgewerkt waarin memberorganisaties en fietsverhuurders middels standaarden informatie uitwisselen.
We zijn voorlopig uitgegaan van een systeem waarbij deelnemende memberorganisaties en fietsverhuurders zonder tussenkomst van een hub met elkaar communiceren volgens de standaard (zie figuur 1). Dit betekent een directe lijn tussen alle partijen. Dit heeft als voordeel dat er geen (dure) hub gebouwd hoeft te worden.

In deze case is uitgegaan van de volgende verantwoordelijkheden:
Klantenbeheer: memberorganisatie
Klant informeren over beschikbare fietsen diverse verhuurders: memberorganisatie
Facturering: memberorganisatie of fietsverhuurder
Reserveringssysteem: fietsverhuurder

Basisdatabase


Om zonder hub te wel met elkaar te kunnen communiceren moet bekend zijn wie ‘elkaar’ eigenlijk is: memberorganisatie A moet weten welke fietsverhuurders er zijn en hoe hij kan communiceren met deze fietsverhuurders. Andersom geldt dat ook voor fietsverhuurders.
Om dit mogelijk te maken is hoogstwaarschijnlijk een basisdatabase noodzakelijk waarin alle deelnemende memberorganisaties en fietsverhuurders zijn opgenomen. Deelnemende partijen kunnen vanuit deze database een lijst opvragen van partijen met wie zij –op basis van de inhoud van de database- mogen communiceren en die ook nuttig zijn om mee te communiceren. Voorbeeld: als een fietsverhuurder A als annuleringstermijn 24 uur aanhoudt en een memberorganisatie B wil zijn klanten alleen fietsen aanbieden die op ieder moment geannuleerd kunnen worden, dan is er geen match tussen de partijen en heeft het ook weinig zin als memberorganisatie A bij fietsverhuurder B informatie opvraagt over de beschikbare fietsen.
De basisdatabase met bijbehorende tool om informatie toe te voegen en op te vragen uit de database staat op zichzelf.

Klant bepaalt


Als er een match is tussen memberorganisatie en verhuurder, kunnen deze gegevens met elkaar uitwisselen. Uitgangspunt is dat dit alleen algemene gegevens betreffen en geen privacygevoelige klantgegevens. Klantgegevens mogen pas uitgewisseld worden nadat de enduser daar expliciet toestemming voor heeft gegeven bij de memberorganisatie. De enduser geeft aan dat hij met zijn account (ook) fietsen willen kunnen huren bij fietsverhuurder A, B, etc.

Voorwaarden


Er moeten meerdere voorwaarden/afspraken worden uitgewerkt.

Deelname aan systeem


Fietsverhuurder of memberorganisatie die zich aansluiten gaan akkoord met de algemene voorwaarden die behoren bij de standaarden. Denk hierbij aan afspraken over onderlinge betalingstermijnen, het up-to-date houden van de gegevens in de database en het beschikbaar maken van de eigen systemen via een API. Ook zouden afspraken gemaakt kunnen worden over de (minimum)kwaliteit van de aangeboden fietsen en het opnemen van bepaalde paragrafen in de eigen algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden memberorganisatie


Iedere memberorganisatie heeft algemene voorwaarden voor de enduser. Voor een groot deel zijn dit voorwaarden die horen bij de specifieke organisatie. Bij aansluiting op de standaard is het wellicht goed om een deel van de algemene voorwaarden te standaardiseren voor zover deze betrekking hebben op het aanbieden van fietsen van derden. Zo zou bijvoorbeeld standaard opgenomen kunnen worden dat op het moment dat een enduser een fiets reserveert bij fietsverhuurder A via memberorganisatie B de enduser een contract aangaat met fietsverhuurder A.

Algemene voorwaarden fietsverhuurder


Ook de fietsverhuurder heeft algemene voorwaarden. Deze moeten via de memberorganisatie aangeboden worden aan de enduser. Ook in deze voorwaarden zou opgenomen kunnen worden dat deze voorwaarden leidend zijn over die van de memberorganisatie omdat de klant een contract aangaat met de fietsverhuurder.