D66 ‘Maak deel-fiets in de spits voor studenten een euro’

In Metro staat onderstaand stuk dat pleit voor een voordelige deelfiets voor studenten.

Studenten zouden in de spitsuren voor maximaal een euro een OV-fiets moeten kunnen krijgen. Hiermee wordt het leed van reizigers in uitpuilende bussen verzacht.

De fractie van D66 komt met dit voorstel nu uit onderzoek is gebleken dat studenten in de spits liever een OV-fiets zouden pakken, maar dit vanwege het geld niet doen.

„Het openbaar vervoer is het drukst in de spits. Studenten geven aan dat de manier van reizen in belangrijke mate wordt bepaald door de kosten. Bus en trein zijn voor studenten gratis, de OV-fiets kost geld”, zegt Kamerlid Salima Belhaj van D66.

PROPVOL
De democraten willen dat staatssecretaris Dijksma de voor- en nadelen van een OV-fiets voor studenten in beeld gaat brengen en een proef gaat doen in Utrecht om studenten een fiets te laten huren voor 1 euro. Dat kost nu 3,35 per 24 uur.

„Tijdens de spits puilen de bussen uit van de mensen. Wij willen dat studenten makkelijker een OV-fiets kunnen pakken. Dan hoeft niemand in een propvolle bus of tram te staan. Bovendien is het fijn en gezond om te fietsen. Als de proef goed werkt, dan zou dit in de rest van Nederland ingevoerd kunnen worden”, aldus Belhaj.

ALTERNATIEF
De Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Desicio brachten onlangs aan het licht dat de fietsen een goed alternatief zouden zijn om de drukke buslijnen richting de Utrechtse wijk De Uithof te ontlasten.

Uit hun onderzoek bleek dat bijna twee derde van de studenten tijdens de spits liever gebruik zou maken van een OV-fiets dan de bus. Zo’n 20 procent van de ondervraagden gaf aan bereid te zijn hier een euro voor te betalen.

Lees ook: Nooit meer misgrijpen naar OV-fiets

Het onderzoek wees verder uit dat reiskosten dé factor zijn in de afweging van studenten om gebruik te maken van het openbaar vervoer of een fiets. Nu is het openbaar vervoer voor de studenten gratis. Maar zou de OV-fiets gratis zijn, dan wil 64 procent hier tijdens spitsuren liever gebruik van maken.

BRABANT
En minder studenten in de bussen, scheelt natuurlijk een hoop drukte voor overige reizigers. In veel studentensteden is het reizen per bus in de spits geen pretje. In Brabant werd vorig jaar een meldpunt geopend waarop mensen te drukke buslijnen door konden geven.

De situatie was daar zo ernstig dat er zelfs mensen flauwvielen in het gedrang in de bussen.